سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوران ژیامبری حضرت عیسی ( ع )

که او برای تحریف دین مسیحیت ، این دین را پذیرفته باشد . البته هر کس که به این مهم پی می برد ، کشته مشد که از مهمترین این افراد برناما بود .

شائول کارهای انحرافی مهمی را صورت داد که مهمترین آنها عبارتند از :

1.     عوض کردن بشارتهای پیامبر آخرین به بشارت ظهور مجدد عیسی مسیح

2.      تثلیث یا سه خدایی

3.      روانشناسی تسلیم محض که مانعی بود برای مقابله با ظلم و ستم

دوران پیامبری حضرت عیسی ( ع )

پس از گذشت چندین صد سال  حضرت عیسی به پیامبری رسید و شروع به تبلیغ دستورات الهی نمود . مردم مستضعف و ستم دیده که جز ظلم وستم وشعارهای دروغین کاهنان یهودی چیز دیگری ندیده بودند به گرد عیسی جمع شدند و با پذیرش پیامبری او خود را در گروه حواریون وارد نمودند . کاهنان یهودی که توسط عزرا ، مسئله اختلاف نژادی و برتریت نژاد یهود را مطرح کرده بودند و معبد سلیمان را تبدیل به جایگاهی کرده بودند تا همه در آن گردآیند و به ظاهر به مردم احکام ده گانه موسی را آموزش دهند ولی در باطن برای خود مال و ثروت و جاه و جلالی کسب نمایند ، بیانات حضرت عیسی را خطری بزرگ برای خویش احساس نمودن لذا در سدد حذف عیسی ( ع ) برآمدند .

از جمله کسانی که فرماندهی حمله به خانه  حضرت عیسی ( ع ) را بر عهده گرفت ، فردی بود به نام شائول . آنان فردی را که شبیه به عیسی ( ع ) بود را دستگیر نموده و به صلیب کشیدند و او از جمله کسانی بود که استی فن یار اصلی حضرت عیسی را  به شهادت رساند .

پس از گذشت مدتی شائول با سپاهیانش وارد دمشق گردید و به مسجد مسیحیان رفت . حواریونی که از ترس فراری شده بودند با کمال تعجب دیدند که شائول به دین مسیحیت نماز می گذارد و عبادت می کند  لذا وقتی داستان را جویا شدند با این پاسخ شائول مواجه گردیدند که :

در راه که برای کشتن شما می آمدم ف روح عیسی ( ع )  بر من وارد شد و گفت : اینک که جان مرا گرفتی ، توبه کن و به دین مسیحیت وارد شو و لذا من نیز توبه کرده ام .

طولی نکشید که به یکی از بزرگان مسیحیت تبدیل گردید و تاثیر عظیمی را بر انحراف مسیحیت نهاد . شائول آنقدر خود را جازده بود که به پولس یا پاولس مقدس شهرت یافت و هیچ کسی فکر نمی کرد