سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تاریخچه یهودیت

  یهودیت در سیر تاریخ  :

حضرت ابراهیم ( ص ) دارای دو همسر بود که از هر کدام یک پسر داشت . یکی را اسماعیل نام نهاد و دیگری را اسحاق . اسماعیل و مادرش را به مکه فرستاد و اسحاق را به فلسطین . نسل اسماععیل ادامه یافت تا به پیامبر اسلام رسید اما نسل اسحاق . اسحاق دارای پسری شد که او را یعقوب نام نهاد و بعدها این پسر به اسرائیل شهرت یافت . یعقوب پس از ازدواج دارای 12 ÷سر شد که شرح آن در قرآن آمده است . در میان فرزندان یعقوب ( بنی اسرائیل ) دوتن معروفترند یکی از آنها یوسف بود و دیگری یهودا . یهودا چهارمین فرزند یعقوب بود . کسی که به تحریک او ، یوسف را به چاه انداختند . اما خدا خواست که یوسف ، عزیز مصر و پناه مردم قحطی زده شود . زمانی که یعقوب و فرزندانش به مصر رفتند ، یهودا در نقش برادری مظلوم و بی تقصیر به ملاقات یوسف رفت و از پیامب خدا جز بخشش و بزرگواری چه انتظار دیگری می رفت .

پس از آنکه یوسف پادشاه مصر شد و برادران از او پوزش خواستند ، یوسف به آنها مسئولیتهای مختلفی داد . در اوخر عمر یوسف ، برادران را جمع نمود و به آنها گفت : می بایست به شما هشداری دهم . گار شما به این مقام رسیده اید به خاطر من است لذا بعد از فوت من شما را برکنار می کنن و به اسرات و بردگی خواهند برد . شما تا رسیدن پیامبر بعدی چندین وظیفه سنگین بر عهده دارید که می بایست به انها عمل نمائید .

1.     آنقدر تولید مثل نمائید تا تعدادتان افزایش یابد.

2.     زمینه را برای ظهور پیامبر بعدی آماده نمائید .

لذا بعد از یوسف ، بنی اسرائیل نه تنها از حکومت کنار گذاشته شدند بلکه به عنوان بردگان در جامعه معرفی گردیدند و آنها تنها کارشان این بود که برای ظهور پیامبر بعدی دعا نمایند . این امر سبب گردید تا خدا حضرت موسی ( ع ) را 140 سال زودتر به پیامبری مبعوث نماید .

پس از درگیری موسی با فرعون ، موسی تصمیم گرفت تا شبانه 600 هزار بنی اسرائیلی را از مصر خارج نماید . لذا حضرت موسی یک استراتژی نظامی به کار برد :